GetHashCode

SingleDecodeType.GetHashCode method

Bu örnek için karma kodu döndürür.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

32 bitlik işaretli bir tamsayı karma kodu.

Ayrıca bakınız