GetString

GetString()

SingleDecodeType örneğini eşdeğer dize temsiline dönüştürür. Dize biçimi: “Dizin:-1; Ad:Yok”.

public string GetString()

Geri dönüş değeri

Tek kod çözme türünün tam değerini temsil eden bir dize

Ayrıca bakınız


GetString(SingleDecodeType)

SingleDecodeType örneğini eşdeğer dize temsiline dönüştürür. Dize biçimi: “Dizin:-1; Ad:Yok”.

public static string GetString(SingleDecodeType instance)
Parametre Tip Tanım
instance SingleDecodeType Dönüştürülecek SingleDecodeType örneği

Geri dönüş değeri

Verilen tek kod çözme türünün tam değerini temsil eden bir dize

Ayrıca bakınız