Parse

SingleDecodeType.Parse method

SingleDecodeType adının dize temsilini örneğine dönüştürür.

public static SingleDecodeType Parse(string stringDecodeType)
ParametreTipTanım
stringDecodeTypeStringDönüştürülecek SingleDecodeType adını içeren bir dize.

Geri dönüş değeri

örneği , dönüştürme başarılı olduysa; yoksa döner.

Ayrıca bakınız