ToString

SingleDecodeType.ToString method

Belirtilen SingleDecodeType’ın adını bir dize olarak döndürür.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Tek kod çözme türünün adını temsil eden bir dize

Ayrıca bakınız