TypeName

SingleDecodeType.TypeName property

kod çözme türü adını alır

public string TypeName { get; }

Ayrıca bakınız