MaxAdditionalAllowedThreads

ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads property

Paralel içinde kodu çalıştırmak için maksimum ek iş parçacığı sayısını belirtin

public int MaxAdditionalAllowedThreads { get; set; }

Örnekler

[C#]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2;
[VB.NET]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2

Ayrıca bakınız