UseOnlyThisCoresCount

ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount property

Kullanılacak çekirdek sayısını belirtin. “UseAllCores” özelliğini “false” olarak değiştirmeniz gerekir.

public int UseOnlyThisCoresCount { get; set; }

Örnekler

[C#]
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = false;
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2);
[VB.NET]
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = False
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2)

Ayrıca bakınız