Aspose.BarCode.ComplexBarcode

Aspose.BarCode.ComplexBarcode karmaşık BarCode oluşturma işlevlerinin uygulanması için genel sınıflar içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Address Alacaklı veya borçlunun adresi.
AlternativeScheme Alternatif ödeme planı talimatları
ComplexBarcodeGenerator Arka uç karmaşık barkodu (ör. SwissQR) görüntüleri oluşturmak için ComplexBarcodeGenerator.
ComplexCodetextReader ComplexCodetextReader kod metninin kodunu belirtilen karmaşık barkod türüne çözer.
Mailmark2DCodetext Royal Mail 2D Posta İşareti koduna gömülü metnin kodlanması ve kodunun çözülmesi için sınıf.
MailmarkCodetext 4 durumlu Kraliyet Posta İşareti koduna gömülü metnin kodlanması ve kodunun çözülmesi için sınıf.
SwissQRBill SwissQR fatura datası
SwissQRCodetext SwissQR koduna gömülü metnin kodlanması ve kodunun çözülmesi için sınıf.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IComplexCodetext ComplexBarcodeGenerator ile kullanılan karmaşık kod metni arabirimi.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
AddressType Adres türü
Mailmark2DType 2D Posta İşareti Türü, Veri Matrisi barkodunun boyutunu tanımlar