Address

Address class

Alacaklı veya borçlunun adresi.

Sokak, ev numarası, posta kodu ve kasaba (tipyapılandırılmış adres ) veya adres satırı 1 ve 2 (türbirleşik adres elemanları ). Bu alanlardan herhangi biri ayarlandığında, tür otomatik olarak set olur. Alanları ayarlamadan önce adres türübelirsiz . Her iki türden alan ayarlanırsa, adres türüçelişkili . Tüm alanlar boş olmadığı sürece ad ve ülke kodu her zaman ayarlanmalıdır.

public sealed class Address : IEquatable<Address>

yapıcılar

İsimTanım
Address()Address örneğini oluşturur

Özellikleri

İsimTanım
AddressLine1 { get; set; }1. adres satırını alır veya ayarlar
AddressLine2 { get; set; }2. adres satırını alır veya ayarlar
CountryCode { get; set; }İki harfli ISO ülke kodunu alır veya ayarlar.
HouseNo { get; set; }Ev numarasını alır veya ayarlar.
Name { get; set; }Bir gerçek kişinin adını ve soyadını veya bir tüzel kişinin şirket adını alır veya ayarlar.
PostalCode { get; set; }Posta kodunu alır veya ayarlar.
Street { get; set; }Sokağı alır veya ayarlar.
Town { get; set; }Kasabayı veya şehri alır veya ayarlar.
Type { get; }Adres türünü alır.

yöntemler

İsimTanım
Clear()Tüm alanları temizler ve türüUndetermined .
Equals(Address)Belirtilen adresin geçerli adrese eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object)Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu alır.

Ayrıca bakınız