Address

Address constructor

Address örneğini oluşturur

public Address()

Ayrıca bakınız