AddressLine2

Address.AddressLine2 property

  1. adres satırını alır veya ayarlar

Adres satırı 2, posta kodunu ve şehri içerir.

Bu alanın ayarlanması adres türünüCombinedElements zaten değilse Structured , bu durumda olurConflicting .

Bu alan yalnızca birleştirilmiş öğe adresleri için kullanılır. Bu tür için zorunludur.

public string AddressLine2 { get; set; }

Mülk değeri

Adres satırı 2.

Ayrıca bakınız