HouseNo

Address.HouseNo property

Ev numarasını alır veya ayarlar.

Bu alanın ayarlanması adres türünüStructured zaten değilse CombinedElements , bu durumda olurConflicting .

Bu alan yalnızca yapılandırılmış adresler için kullanılır ve isteğe bağlıdır.

public string HouseNo { get; set; }

Mülk değeri

Ev numarası.

Ayrıca bakınız