PostalCode

Address.PostalCode property

Posta kodunu alır veya ayarlar.

Bu alanın ayarlanması adres türünüStructured zaten değilse CombinedElements , bu durumda olurConflicting .

Bu alan yalnızca yapılandırılmış adresler için kullanılır. Bu tür için zorunludur.

public string PostalCode { get; set; }

Mülk değeri

Posta kodu.

Ayrıca bakınız