Street

Address.Street property

Sokağı alır veya ayarlar.

Sokak, ev numarası olmadan belirtilmelidir.

Bu alanın ayarlanması adres türünüStructured zaten değilse CombinedElements , bu durumda olurConflicting .

Bu alan yalnızca yapılandırılmış adresler için kullanılır ve isteğe bağlıdır.

public string Street { get; set; }

Mülk değeri

Sokak.

Ayrıca bakınız