Type

Address.Type property

Adres türünü alır.

Adres türü, sokak / ev numarası veya adres satırı 1 ve 2 ayarlanarak otomatik olarak ayarlanır. Alanları ayarlamadan önce, adres türübelirsiz . Her iki türden alan ayarlanırsa, adres türüçelişkili .

public AddressType Type { get; }

Mülk değeri

Adres türü.

Ayrıca bakınız