AddressType

AddressType enumeration

Adres türü

public enum AddressType

değerler

İsim Değer Tanım
Undetermined 0 Belirsiz
Structured 1 Yapılandırılmış adres
CombinedElements 2 Birleşik adres öğeleri
Conflicting 3 Çakışan

Ayrıca bakınız