AlternativeScheme

AlternativeScheme class

Alternatif ödeme planı talimatları

public sealed class AlternativeScheme : IEquatable<AlternativeScheme>

yapıcılar

İsim Tanım
AlternativeScheme() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Instruction { get; set; } Belirli bir fatura için ödeme talimatını alır.

yöntemler

İsim Tanım
Equals(AlternativeScheme) Belirtilen uyarı şemasının mevcut alternatif şemaya eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object) Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Bu örnek için karma kodu alır.

Ayrıca bakınız