AlternativeScheme

AlternativeScheme class

Alternatif ödeme planı talimatları

public sealed class AlternativeScheme : IEquatable<AlternativeScheme>

yapıcılar

İsimTanım
AlternativeScheme()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Instruction { get; set; }Belirli bir fatura için ödeme talimatını alır.

yöntemler

İsimTanım
Equals(AlternativeScheme)Belirtilen uyarı şemasının mevcut alternatif şemaya eşit olup olmadığını belirler.
override Equals(object)Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu alır.

Ayrıca bakınız