Equals

Equals(object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(object obj)
ParametreTipTanım
objObjectGeçerli nesneyle karşılaştırılacak nesne.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne geçerli nesneye eşitse; aksi halde,yanlış.

Ayrıca bakınız


Equals(AlternativeScheme)

Belirtilen uyarı şemasının mevcut alternatif şemaya eşit olup olmadığını belirler.

public bool Equals(AlternativeScheme other)
ParametreTipTanım
otherAlternativeSchemeMevcut alternatif şema ile karşılaştırılacak alternatif şema.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne geçerli nesneye eşitse; aksi halde,yanlış.

Ayrıca bakınız