Equals

Equals(object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Geçerli nesneyle karşılaştırılacak nesne.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne geçerli nesneye eşitse; aksi halde,yanlış.

Ayrıca bakınız


Equals(AlternativeScheme)

Belirtilen uyarı şemasının mevcut alternatif şemaya eşit olup olmadığını belirler.

public bool Equals(AlternativeScheme other)
Parametre Tip Tanım
other AlternativeScheme Mevcut alternatif şema ile karşılaştırılacak alternatif şema.

Geri dönüş değeri

doğru belirtilen nesne geçerli nesneye eşitse; aksi halde,yanlış.

Ayrıca bakınız