Instruction

AlternativeScheme.Instruction property

Belirli bir fatura için ödeme talimatını alır.

Talimat, şema için iki harfli bir kısaltmadan, bir ayırıcı karakterden ve bir parametre dizisinden (dizin 2’deki karakterle ayrılmış) oluşur.

public string Instruction { get; set; }

Mülk değeri

Ödeme talimatı.

Ayrıca bakınız