ComplexBarcodeGenerator

ComplexBarcodeGenerator class

Arka uç karmaşık barkodu (ör. SwissQR) görüntüleri oluşturmak için ComplexBarcodeGenerator.

public sealed class ComplexBarcodeGenerator : Component

yapıcılar

İsimTanım
ComplexBarcodeGenerator(IComplexCodetext)ComplexBarcodeGenerator. örneğini oluşturur

Özellikleri

İsimTanım
Parameters { get; }Nesil parametreleri.

yöntemler

İsimTanım
GenerateBarCodeImage()Geçerli ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur.
Save(string)Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.
Save(Stream, BarCodeImageFormat)Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.
Save(string, BarCodeImageFormat)Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.

Örnekler

Bu örnek, bir SwissQR görüntüsünün nasıl oluşturulacağını ve kaydedileceğini gösterir.

[C#]
  var swissQRCodetext = new SwissQRCodetext();
  swissQRCodetext.Bill.Account = "Account";
  swissQRCodetext.Bill.BillInformation = "BillInformation";
  // kalan alanları başlat
  using (var cg = new ComplexBarcodeGenerator(swissQRCodetext))
  {
    var res = cg.GenerateBarCodeImage();
  }

Ayrıca bakınız