GenerateBarCodeImage

ComplexBarcodeGenerator.GenerateBarCodeImage method

Geçerli ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur.

public Bitmap GenerateBarCodeImage()

Geri dönüş değeri

Barkod görüntüsü. GörmekBitmap.

Ayrıca bakınız