Save

Save(Stream, BarCodeImageFormat)

Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.

public void Save(Stream stream, BarCodeImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Çıkış System.IO.Stream.
format BarCodeImageFormat Çıktı görüntüsünün dosya biçimini belirtir.

Ayrıca bakınız


Save(string, BarCodeImageFormat)

Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.

public void Save(string filename, BarCodeImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
filename String Kaydedilecek yol.
format BarCodeImageFormat Çıktı görüntüsünün dosya biçimini belirtir.

Ayrıca bakınız


Save(string)

Mevcut ayarlar altında karmaşık barkod görüntüsü oluşturur ve kaydeder.

public void Save(string filename)
Parametre Tip Tanım
filename String Kaydedilecek yol.

Ayrıca bakınız