ComplexCodetextReader

ComplexCodetextReader class

ComplexCodetextReader kod metninin kodunu belirtilen karmaşık barkod türüne çözer.

public sealed class ComplexCodetextReader

yöntemler

İsimTanım
static TryDecodeMailmark(string)Posta İşareti Barkod C ve L kod metnini çözer.
static TryDecodeMailmark2D(string)Royal Mail Posta İşareti 2D kod metnini çözer.
static TryDecodeSwissQR(string)SwissQR kod metnini çözer.

Örnekler

Bu örnek, SwissQR görüntüsünün nasıl tanınacağını ve kodunun çözüleceğini gösterir.

[C#]
  using (var cr = new BarCodeReader("SwissQRCodetext.png", DecodeType.QR))
  {
    cr.Read();
    SwissQRCodetext result = ComplexCodetextReader.TryDecodeSwissQR(cr.GetCodeText());
  }

Ayrıca bakınız