IComplexCodetext

IComplexCodetext interface

ComplexBarcodeGenerator ile kullanılan karmaşık kod metni arabirimi.

public interface IComplexCodetext

yöntemler

İsim Tanım
GetBarcodeType() Barkod türünü alır.
GetConstructedCodetext() Karmaşık barkod için kod metni oluşturun
InitFromString(string) Oluşturulan kod metni ile örneği başlatır.

Ayrıca bakınız