GetBarcodeType

IComplexCodetext.GetBarcodeType method

Barkod türünü alır.

public BaseEncodeType GetBarcodeType()

Geri dönüş değeri

Barkod türü.

Ayrıca bakınız