GetConstructedCodetext

IComplexCodetext.GetConstructedCodetext method

Karmaşık barkod için kod metni oluşturun

public string GetConstructedCodetext()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan kod metni

Ayrıca bakınız