Class

Mailmark2DCodetext.Class property

Öğenin sınıfını tanımlar.

public string Class { get; set; }

Notlar

Geçerli Değerler:

“1” - 1C (Perakende)

“2” - 2C (Perakende)

“3” - Ekonomi (Perakende)

“5” - Ertelenmiş (Perakende)

“8” - Premium (Ağ Erişimi)

“9” - Standart (Ağ Erişimi)

Ayrıca bakınız