CustomerContent

Mailmark2DCodetext.CustomerContent property

Müşteri tarafından kullanılmak üzere isteğe bağlı alan.

public string CustomerContent { get; set; }

Notlar

Türe göre maksimum uzunluk:

Tip 7: 6 karakter

9 yazın: 45 karakter

29 yazın: 25 karakter

Ayrıca bakınız