CustomerContentEncodeMode

Mailmark2DCodetext.CustomerContentEncodeMode property

Datamatrix barkodunun kodlama modu. Varsayılan değer: DataMatrixEncodeMode.C40.

public DataMatrixEncodeMode CustomerContentEncodeMode { get; set; }

Ayrıca bakınız