DataMatrixType

Mailmark2DCodetext.DataMatrixType property

2D Posta İşareti Türü, Veri Matrisi barkodunun boyutunu tanımlar.

public Mailmark2DType DataMatrixType { get; set; }

Ayrıca bakınız