GetConstructedCodetext

Mailmark2DCodetext.GetConstructedCodetext method

Posta İşareti verilerinden kod metni oluşturun.

public string GetConstructedCodetext()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan kod metni

Ayrıca bakınız