InformationTypeID

Mailmark2DCodetext.InformationTypeID property

Her ürün türü için Royal Mail Posta İşareti barkod yükünü tanımlar.

public string InformationTypeID { get; set; }

Notlar

Geçerli Değerler:

“0” - Yerli Sıralı ve Sırasız

“A” - Çevrimiçi Posta

“B” - Franking

“C” - Konsolidasyon

Ayrıca bakınız