ItemID

Mailmark2DCodetext.ItemID property

Tedarik Zinciri Kimliği içindeki benzersiz öğeyi tanımlar. En az 90 gün boyunca benzersiz bir şekilde tanımlanabilmesi için her Posta İşareti barkodunun bir ID taşıması gerekir. Maksimum değer: 99999999.

public int ItemID { get; set; }

Ayrıca bakınız