RTSFlag

Mailmark2DCodetext.RTSFlag property

Gönderene İade hizmetinin hangi düzeyde talep edildiğini gösteren işaret.

public string RTSFlag { get; set; }

Ayrıca bakınız