SupplyChainID

Mailmark2DCodetext.SupplyChainID property

Postalamaya dahil olan benzersiz müşteri grubunu tanımlar. Maksimum değer: 9999999.

public int SupplyChainID { get; set; }

Ayrıca bakınız