UPUCountryID

Mailmark2DCodetext.UPUCountryID property

UPU Ülke Kimliğini tanımlar. Maksimum uzunluk: 4 karakter.

public string UPUCountryID { get; set; }

Ayrıca bakınız