Mailmark2DType

Mailmark2DType enumeration

2D Posta İşareti Türü, Veri Matrisi barkodunun boyutunu tanımlar

public enum Mailmark2DType

değerler

İsim Değer Tanım
Auto 0 Otomatik belirleme
Type_7 1 24 x 24 modül
Type_9 2 32 x 32 modül
Type_29 3 16 x 48 modül

Ayrıca bakınız