SupplychainID

MailmarkCodetext.SupplychainID property

Barkod C için maksimum değerler 99 ve Barkod L için 999999’dur.

public int SupplychainID { get; set; }

Ayrıca bakınız