VersionID

MailmarkCodetext.VersionID property

Şu anda “1” – Posta İşareti barkodu için (0 ve 2 ila 9 ve ileride kullanım için A’dan Z’ye yedek)

public int VersionID { get; set; }

Ayrıca bakınız