SwissQRBill

SwissQRBill class

SwissQR fatura datası

public sealed class SwissQRBill : IEquatable<SwissQRBill>

Özellikleri

İsimTanım
Account { get; set; }Alacaklının hesap numarasını alır veya ayarlar.
AlternativeSchemes { get; set; }Alır veya alternatif ödeme planlarını ayarlar.
Amount { get; set; }Ödeme tutarını alır veya ayarlar.
BillInformation { get; set; }Ek yapılandırılmış fatura bilgilerini alır veya ayarlar.
Creditor { get; set; }Alacaklı adresini alır veya ayarlar.
Currency { get; set; }Ödeme para birimini alır veya ayarlar.
Debtor { get; set; }Borçlu adresini alır veya ayarlar.
Reference { get; set; }Alacaklı ödeme referansını alır veya ayarlar.
UnstructuredMessage { get; set; }Ek yapılandırılmamış mesajı alır veya ayarlar.
Version { get; set; }SwissQR fatura standardının sürümünü alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
CreateAndSetCreditorReference(string)Dizeyi “RF” ve modulo 97 sağlama toplamı ile önekini koyarak ham bir dizeden bir ISO11649 alacaklı referansı oluşturur ve ayarlar.
override Equals(object)Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.
Equals(SwissQRBill)Belirtilen faturanın mevcut faturaya eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode()Bu örnek için karma kodu alır.

Diğer_Üyeler

İsimTanım
enum QrBillStandardVersionSwissQR fatura standart versiyonu

Ayrıca bakınız