BillInformation

SwissQRBill.BillInformation property

Ek yapılandırılmış fatura bilgilerini alır veya ayarlar.

public string BillInformation { get; set; }

Mülk değeri

Yapılandırılmış fatura bilgileri.

Ayrıca bakınız