GetHashCode

SwissQRBill.GetHashCode method

Bu örnek için karma kodu alır.

public override int GetHashCode()

Geri dönüş değeri

Geçerli nesne için bir karma kod.

Ayrıca bakınız