UnstructuredMessage

SwissQRBill.UnstructuredMessage property

Ek yapılandırılmamış mesajı alır veya ayarlar.

public string UnstructuredMessage { get; set; }

Mülk değeri

Yapılandırılmamış mesaj.

Ayrıca bakınız