GetConstructedCodetext

SwissQRCodetext.GetConstructedCodetext method

SwissQR fatura verilerinden kod metni oluşturun

public string GetConstructedCodetext()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan kod metni

Ayrıca bakınız