AustralianPostParameters

AustralianPostParameters class

AustralianPost barkod parametreleri.

public class AustralianPostParameters

Özellikleri

İsimTanım
AustralianPostEncodingTable { get; set; }AustralianPost’un Müşteri Bilgileri için yorumlama türü, varsayılan olarak CustomerInformationInterpretingType.Other"
AustralianPostShortBarHeight { get; set; }AustralianPost barkodunun kısa çubuğun yüksekliği.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürAustralianPostParameters .

Ayrıca bakınız