AustralianPostParameters

AustralianPostParameters class

AustralianPost barkod parametreleri.

public class AustralianPostParameters

Özellikleri

İsim Tanım
AustralianPostEncodingTable { get; set; } AustralianPost’un Müşteri Bilgileri için yorumlama türü, varsayılan olarak CustomerInformationInterpretingType.Other"
AustralianPostShortBarHeight { get; set; } AustralianPost barkodunun kısa çubuğun yüksekliği.

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürAustralianPostParameters .

Ayrıca bakınız