AustralianPostEncodingTable

AustralianPostParameters.AustralianPostEncodingTable property

AustralianPost’un Müşteri Bilgileri için yorumlama türü, varsayılan olarak CustomerInformationInterpretingType.Other"

public CustomerInformationInterpretingType AustralianPostEncodingTable { get; set; }

Ayrıca bakınız