AztecParameters

AztecParameters class

Aztek parametreleri.

public class AztecParameters

Özellikleri

İsimTanım
AspectRatio { get; set; }2D Barkod modülünün Yükseklik/Genişlik oranı.
AztecErrorLevel { get; set; }Aztek barkod türlerinin hata düzeltme düzeyi. Değer 5 ile 95 arasında olmalıdır.
AztecSymbolMode { get; set; }Bir Aztek Sembolü modu alır veya ayarlar. Varsayılan değer: AztecSymbolMode.Auto.
CodeTextEncoding { get; set; }Codetext kodlamasını alır veya ayarlar. Varsayılan değer: UTF-8

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürAztecParameters .

Ayrıca bakınız