BaseGenerationParameters

BaseGenerationParameters class

Barkod görüntü oluşturma parametreleri.

public class BaseGenerationParameters

Özellikleri

İsim Tanım
AutoSizeMode { get; set; } Otomatik boyutlandırma modlarının farklı türlerini belirtir. Varsayılan değer: AutoSizeMode.None.
BackColor { get; set; } Barkod görüntüsünün arka plan rengi. Varsayılan değer: Color.White. Bkz.Color .
Barcode { get; } BarcodeParameters tüm barkod özelliklerini içeren.
Border { get; } BorderParameters barkod border. için tüm yapılandırma özelliklerini içeren
CaptionAbove { get; } Başlık Barkod görüntüsünün üstünde. GörmekCaptionParameters .
CaptionBelow { get; } Başlık Barkod görüntüsünün altında. GörmekCaptionParameters .
ImageHeight { get; set; } BarCode görüntü yüksekliğiAutoSizeMode özellik, AutoSizeMode.Nearest veya AutoSizeMode.Interpolation. olarak ayarlandı
ImageWidth { get; set; } BarCode görüntü genişliğiAutoSizeMode özellik, AutoSizeMode.Nearest veya AutoSizeMode.Interpolation. olarak ayarlandı
Resolution { get; set; } BarCode görüntüsünün çözünürlüğünü alır veya ayarlar. Her iki boyut için bir değer. Varsayılan değer: 96 dpi.
RotationAngle { get; set; } BarCode görüntü döndürme açısı, derece cinsinden ölçülür, örneğin Dönme Açısı = 0 veya DönmeAçısı = 360, döndürme olmadığı anlamına gelir. Döndürme Açısı 90, 180, 270 veya 0’a eşit DEĞİLSE, tarayıcının görüntüyü okuma zorluğunu artırabilir. Varsayılan değer: 0.

Ayrıca bakınız