BorderDashStyle

BorderDashStyle enumeration

Kesikli kenar çizgilerinin stilini belirtir.

public enum BorderDashStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 0 Düz bir çizgi belirtir.
Dash 1 Kısa çizgilerden oluşan bir satırı belirtir.
Dot 2 Noktalardan oluşan bir satırı belirtir.
DashDot 3 Yinelenen bir kısa çizgi deseninden oluşan bir satırı belirtir.
DashDotDot 4 Yinelenen bir tire-nokta-nokta deseninden oluşan bir satırı belirtir.

Ayrıca bakınız