BorderParameters

BorderParameters class

Barkod görüntü kenarlığı parametreleri

public class BorderParameters

Özellikleri

İsimTanım
Color { get; set; }Kenarlık rengi. Varsayılan değer: Color.Black.
DashStyle { get; set; }Kenar çizgi stili. Varsayılan değer: BorderDashStyle.Solid.
Visible { get; set; }Sınır görünürlüğü. Genişlik parametresinden yanlışsa her zaman yok sayılır (0). Varsayılan değer: false.
Width { get; set; }Kenar genişliği. Varsayılan değer: 0. Görünür değeri false olarak ayarlanırsa yoksayılır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bunun insan tarafından okunabilir bir dize temsilini döndürürBorderParameters .

Ayrıca bakınız